Eko produkty | Masáže Pardubice

Eko produkty

eko1
Záleží jen na každém z nás, co naší Matce Zemi naložíme na bedra...
 
Protože mi není lhostejné v čem žiji a jaké prostředí přenechám svým dětem, generacím….. snažím se při běžných domácích pracech používat úklidové a mycí prostředky, které nejsou tak náročné pro přírodu. Pokud i Vám tyto věci nejsou lhostejné, může navštívit stránky www.missiva.cz.
 
Ráda Vám ve své masérně u dobrého čaje poskytnu informace o těchto výrobcích a způsobu jejich používání.
 
 
 Ekologicky šetrný výrobek
Vlastnosti "Ekologicky šetrného výrobku" 
 
 
 
 eko
                               "Ekologicky šetrný výrobek" je takový výrobek, který podstatně méně zatěžuje životní prostředí ve srovnání s ostatními výrobky stejných užitných vlastností. Ty již samy musí splňovat určité požadavky, které vycházejí z právních předpisů. U ekologicky šetrných výrobků se však předpokládá splnění ještě vyšších požadavků, než stanoví právní předpisy. Je přitom důležité si uvědomit, že toto označení se nevztahuje na skupiny výrobků, které vůbec neohrožují nebo jen nepatrně ohrožují životní prostředí (například jízdní kola). Naopak, spíše se zaměřuje na takové skupiny výrobků, které jsou relativně škodlivé pro životní prostředí. V těchto případech volba alternativních výrobků, u nichž se omezuje a v nejlepším případě odstraňuje škodlivý dopad na životní prostředí, má vysoký význam. Současně je třeba zdůraznit, že toto opatření označení si zaslouží jen výrobek, který v přísném testování může být hodnocen jako šetrný vůči životnímu prostředí po celý cyklus své existence - od výběru surovin přes výrobu a užití až po recyklaci nebo zneškodnění odpadu - se snahou minimalizovat nepříznivé vlivy na životní prostředí v každém stádiu.