Nabídka masáží | Masáže Pardubice

Nabídka masáží

masaz

Masáž je terapie, kterou se mohou aplikováním tlaku na svaly a tkáně léčit zranění, zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní oběh a uvolňovat napětí. Masáž je bezpochyby nejstarší formou terapie; je to něco, co zvířata i lidé dělají téměř instinktivně, chtějí-li poskytnout útěchu a zmírnit bolest

SÍLA DOTEKU - VÝZNAM MASÁŽE

Dotek, starý jak lidstvo samo, má mocnou přirozenou léčivou schopnost, která je dostupná nám všem (stejně jako např. úsměv). Ve formě náležitě a laskavě provedené masáže nejen uvolňuje a dodává sílu nemocnému nebo unavenému tělu, ale předává také teplo, pocit jistoty a sebeúcty. Pravidelný dotyk je pro každého člověka a zejména pro dítě a jeho citový vývoj velmi důležitý. Dává mu pocit bezpečí, sebedůvěru a zvyšuje psychickou odolnost a stabilitu. Dítě si lépe uvědomuje svoje tělo a své tělesné pocity, učí se jim naslouchat a reagovat na ně. Masáže posilují citové pouto nejen mezi rodičem a dítětem ale i mezi partnery a pomáhají odstranit komunikační i citové bariéry.
Význam masáže je obrovský. Masáž ovlivňuje celkový stav organismu, a to jak tělesný, tak duševní. Účinek na tělesnou stránku se projevuje jednak na pokožce urychleným odstraňováním povrchových, zrohovatělých vrstev kůže, podstatným zvýšením výživy kožních buněk a zlepšením jejich činnosti. Pokožka se tak stává vláčnou, pevnější, pružnější a tím zpomaluje tvorbu vrásek. V masírovaných tkáních pak dochází rozšířením tepének a žilek, ke zvýšení prokrvení doprovázené zčervenáním masírované oblasti. Masáž napomáhá i k urychlenému vyprazdňování povrchových žil a mízních cév a tak působí na celkové zlepšení krevního a mízního oběhu a přispívá k usnadnění odtoku zplodin látkové výměny, které vyvolávají únavu. Zřejmým je účinek masážních hmatů na ztuhlá místa svalové tkáně. Při naprostém uvolnění svalu a pravidelném masírování lze takové zatvrdliny odstranit. Podrážděním nervových zakončení ve svalech vzniká důležitý účinek masáže, kterým je zlepšení výživy svalu. Masáž působí i na soustavu nervovou. Pomalá a lehce prováděná masáž má uklidňující účinky, na rozdíl od masáže rychlejší a silnější, která působí dráždivě a povzbudivě. Masáž také spouští uvolňování hormonů „dobré nálady“, které zase stimulují obranyschopnost těla. Když uvážíme, že malá plocha kůže asi o velikosti mince obsahuje přes 3 miliony buněk, 50 nervových zakončení a asi 90 cm krevních vlásečnic, uvědomíme si, jak velký účinek na člověka může mít dotek.

Jak známo, k tomu, aby si člověk zachoval zdraví a pocit svěžesti je nutné, ba životně důležité, aby po každém vypětí následovala fáze uvolnění.

Nejstarší léčebná metoda světa - již 3 000 let!

Již obyvatelé velkých císařských dynastií staré Číny si cenili a podporovali masérské umění nade vše. Žádný div, že tehdy dosáhlo obrovského rozkvětu. Starověká říše rozvinula vlastní poznatky o umění masáže. Idolem této doby byl perfektní atlet. Nejvíce uctívaní trenéři byli často současně i nejlepšími maséry. Se zánikem starověké říše upadla masáž na dlouhou dobu do zapomnění a zpět jako pevná součást léčebné terapie se navrátila až v našem století. Vysoká hodnota masáže spočívá zejména v její účinnosti na více vrstev našeho těla. Masáže rozšiřují cévy a docilují tím i lepšího prokrvení tkání. Odstraňují ztuhlost svalů a uvolňují vnitřní napětí. Zlepšují dýchání a podporují trávení. Posilují přirozenou obranyschopnost, imunitní systém a zkracují regenerační fázi po vyčerpání a námaze. Působí proti stresu a napomáhají zdravému spánku. Rozsáhlý výčet všech kladných účinků v přímé i nepřímé souvislosti s masáží by byl nekonečný. Chemicky vyvinutá léčiva naší doby jsou proti dlouhé tradici preventivní a léčebné masáže jen málo přesvědčivá. Co jsou to tablety proti bolesti hlavy, projímadla nebo tablety na spaní - i když zcela odhlédneme od vedlejších účinků - proti potírání nemoci které se osvědčuje již od pradávna? "Mezi štěstím smyslů a duševním mírem zbývá člověku pouze neutěšená volba". V tom se tedy Schiller mýlil. Od počátku psychoanalýzy víme, že jedno z druhým úzce souvisí a v žádném případě není neslučitelné. Naopak. Psychosomatika dále dokázala, že duševní stav ovlivňuje všechny tělesné funkce a naopak. To věděli již starověcí maséři - specialisté. Zejména ve východoasijských kulturách zjistili velmi brzy, že každá duševní porucha se cestou přes míchu a nervový systém dostane až k orgánům a svalstvu. Od té doby, co bylo objeveno, že se nejedná o jednosměrku, naopak že stejně funkční je i opačným směrem, jsou i duševní poruchy úspěšně léčeny masážemi. Další vědecký výzkum kontaktů mezi tělem a duší dokázal, že výrazné uvědomění si vlastního těla, vznikající během masáže, je plně schopno uvolnit vnitřní napětí, duševní zábrany a psychické bloky. A tak jsou pravidelné masáže v neposlední řadě též naší šancí, dosáhnout uvolňující a osvobozující harmonii těla a duše.